Financování

Navrhneme Vám financování koupě nemovitosti přesně podle Vašich možností a požadavků.

Financování koupě nemovitosti

 

Pro spoustu z nás je pořízení vlastního bydlení rozhodnutím na značnou část života. Finanční plánování je základem bezproblémového zabezpečení každého člověka, nebo rodiny. Je proto důležité vyhodnotit a pečlivě zvážit všechny dostupné informace a možnosti. Zvolený způsob financování má být uváženou a reálnou cestou k vlastnímu bydlení.

S výběrem nejlepšího způsobu financování Vám poradí náš zkušený finanční poradce. Spolupracujeme s předními bankovními domy a stavebními spořitelnami, což nám umožňuje nabídnout každému z Vás tu nejlepší variantu financování dle individuálních požadavků a možností. Vyřízení úvěru i poradenské služby v této oblasti poskytujeme klientům zdarma, budete platit pouze standardní poplatky dané bance.

Našim klientům radíme nejen při financování koupě nemovitosti a v průběhu splácení, ale i s dalším finančním plánováním. Nabízíme Vám konzultace o variantách financování. A to i v případě, že ještě nemáte vybranou nemovitost. Konkretizujete tím své možnosti při výběru nové nemovitosti.

Máme pro Vás vždy připravené aktuální informace o nových produktech, připravovaných změnách i akčních nabídkách jednotlivých bank.

U vybraných bankovních partnerů nabízíme individuální úrokové sazby s možností vypracování odhadu zdarma.

Úvěrovým procesem Vás provedeme krok za krokem:

  • představíme Vám konkrétní možnosti financování, jež budou plně odpovídat Vašim dlouhodobým možnostem
  • pro zvolenou variantu připravíme přehled potřebných dokladů
  • pomůže Vám zvolit vhodného odhadce, zadáme ocenění nemovitosti
  • veškeré podklady nutné pro schválení hypotéky zkompletujeme a předáme do banky
  • dohlédneme na proces schválení úvěru
  • ve spolupráci s bankou koordinujeme termíny podpisů úvěrové, zástavní a kupní smlouvy a jejich vklad na Katastrální úřad tak, aby byly prostředky z úvěru vyčerpány v požadovaném termínu

 

Pojištění

 

Nemůžeme vědět, co přesně Vás v budoucnosti čeká. S naším zkušeným finančním poradcem, jenž Vám pomůže se správným výběrem pojistných produktů, však můžete být na většinu alternativ připraveni.

Nabízíme celou řadu pojistných produktů pro každou životní situaci - zejména pojištění nemovitosti, které je podmínkou hypotečního úvěru.

 

Pojistné produkty:

  • pojištění bytů, rodinných domů, rekreačních nemovitostí
  • pojištění zařízení domácnosti, pojištění občanské odpovědnosti
  • úrazové pojištění pro rodiny i jednotlivce
  • životní pojištění (rizikové, kapitálové, investiční)


Pojištění bytů, rodinných domů, rekreačních nemovitostí
Pojištěním majetku zajistíte jeho komplexní ochranu před nečekanými událostmi. Poskytuje finanční náhradu v případě škody v důsledku živlů, krádeží či loupeží.

Pojistit lze rodinné i rekreační domy, byty, garáže, stavby (dokončené nebo ve výstavě), ale i stavební materiál a výrobky sloužící k opravám pojištěné nemovitosti.

Pojištění domácnosti, pojištění občanské odpovědnosti
Pojištění domácnosti Vám poskytuje ochranu vůči poškození, zničení nebo odcizení veškerých movitých věcí, které jsou součástí domácnosti a slouží potřebám jejích členů. Sjednat pojištění je možné na domácnost trvale obývanou i rekreačně užívanou.

Pojištění odpovědnosti občanů za škodu nabízí ochranu každému. Pomůže v případě oprávněných nároků na náhradu škody třetí stranou, tedy pokud způsobíte škodu, za níž v intencích zákona odpovídáte. A chrání i v opačném případě - jestliže na Vás budou vzneseny neoprávněné nároky na úhradu škody.

Úrazové pojištění pro rodiny i jednotlivce
Každého z nás provází riziko úrazu v průběhu celého roku, doma i na dovolené. Této hrozbě čelíme při sportovních aktivitách, cestě do práce, cestě do školy. Nepříjemné lapálie se týkají také dopravy.

Úrazy pravidelně způsobují změny v životech nám i našim blízkým - především ty s trvalými následky. Jsou hodně bolestivé, nepříjemné, mohou omezit existenci po několik týdnů, potažmo měsíců, a jejich projevy cítíme i po stránce finanční.

Pro tyto případy je vhodné úrazové pojištění, které je uzpůsobeno tak, aby redukovalo vzniklé finanční ztráty. Obzvláště splácíte-li půjčky nebo hypotéky. Úrazové pojištění v těchto případech akcentuje pocit jistoty a působí jako opěrný bod v situaci, která může výrazně narušit životní tempo, byť třeba není způsobena Vaší vinou.

Životní pojištění (rizikové, kapitálové, investiční)
Život přináší radost a štěstí. Někdy se ale objeví situace, bez které bychom se rádi obešli. Některým lze předejít prevencí, jiné ovšem nemáme schopnost ovlivnit.

Je třeba uvědomit si odpovědnost především vůči svým dětem a ostatním členům rodiny, ale také za svoje závazky jako jsou úvěry či hypotéky. Proto je důležité vybrat si vhodné pojištění s krytím rizik, uzpůsobené přímo pro Vás.

Primární smysl životního pojištění spočívá v ochraně pojištěné osoby, toto pojištění se nazývá "rizikové životní pojištění". Další možnost stojí na kombinaci zhodnocení peněz a pojistné ochrany, potom se jedná o kapitálové nebo investiční pojištění. Nejčastěji jsou sjednávány smlouvy kombinací obojího.

U investičního životního pojištění má klient možnost aktivně se podílet na rozhodování a spravování vlastních finančních prostředků. Zaplacené pojistné mění dle aktuálního kurzu na podílové jednotky a umisťuje je v různých fondech, dle vlastního uvážení.
Kapitálovým životním pojištěním tvoříte rentu, jež současně kryje riziko smrti. Jedná se proto o kombinaci pojištění pro případ smrti a spoření - investování. Další alternativu nabízí sjednání částky na roční důchod, v tomto případě mluvíme o důchodovém pojištění.

Důležité je životní pojištění sjednat včas, jelikož zakládání v pozdějším věku může být finančně náročnější, nebo mohou být z pojištění vyloučena určitá rizika (např. z důvodu horšího zdravotního stavu).

Výhodou je možnost daňových odpočtů.

 

Sjednejte si schůzku s finančním poradcem - úvěrovým a pojišťovacím specialistou.

* jméno a příjmení
* e-mail
* telefon
* Váš vzkaz / požadavky
 
Zpět na Služby
Zvolte si typ nemovitosti