Průkaz energetické náročnosti budovy ( PENB )

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), nazýván také energetický štítek či průkaz, ověřuje a posuzuje energetickou náročnost objektu. V reakci na výsledky pak objekt ohodnotí na stupnici A - G. Průkaz je zaměřen na stav všech věcí, které mají vliv na celkový náklad energií (vytápění, větrání, chlazení, umělé osvětlení, příprava teplé vody, atd.). Energetická náročnost má přímou spojitost s provozními náklady. Ty mohou pak významně ovlivnit prodejní cenu.

Při prodeji nebo pronájmu budovy se PENB zpracovává proto, aby měl potenciální zájemce jasnou představu o energetické náročnosti dané budovy a mohl tak tento faktor zohlednit při svém rozhodovacím procesu. Proto je nutné tento průkaz zpracovat ještě před samotným nabízením nemovitosti. Součástí energetického štítku jsou také doporučující informace o možných opatřeních, která by pomohla snížit energetickou náročnost budovy. Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení. Při větší změně budovy je ale třeba jej aktualizovat.

PENB je definován zákonem č. 318/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jeho forma a způsob zpracování je dán vyhláškou č. 78/2013 Sb. (Ministerstvo průmyslu a obchodu). Vypracovat jej může pouze pověřená osoba jejich vystavováním.

Průkaz musí být zpracován:

 • při prodeji a pronájmu budovy nebo její ucelené části (např. byt nebo kancelář)
 • u nových budov a u větších změn v rámci již kompletovaných budov
 • u budov užívaných orgány veřejné moci (např. úřady, soudy, budovy policie atd.) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší 250 m2


Průkaz nemusí být zpracován:

 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2 (půdorysná plocha všech pater z vnějších rozměrů)
 • u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci
 • u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místo bohoslužeb a pro náboženské účely
 • u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání (tedy např. rekreační chaty neužívané v zimě)
 • u průmyslových a výrobních provozoven, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok


Podklady potřebné pro vyhotovení průkazu:

 • provozní režim budovy - projeví se v počtu hodnocených takzvaných zón ve výpočetním modelu
 • zpráva o úrovni a stavu technického zařízení budovy (TZB – vytápění, příprava teplé vody, osvětlení, atd.)
 • situace s orientací ke světovým stranám
 • technická zpráva souhrnná - případně technické části
 • půdorysy jednotlivých podlaží s označením místností, velikostí oken a dveří
 • pohledy na objekt ze všech stran
 • minimálně jeden řez objektem
 • fotodokumentace (rohové fotky objektu ze všech stran, foto střechy, foto rohu rámu oken apod.)

 

Chcete zpracovat PENB?

* jméno a příjmení
* e-mail
* telefon
* Váš vzkaz
 
Zpět na Služby
Zvolte si typ nemovitosti